Rəylər

•  Bütün məqalələr jurnalın rəyçiləri bazasından aparıcı redaktor və ya redaksiya heyəti tərəfindən təyin edilən ən azı iki ekspert tərəfindən nəzərdən keçirilir. 

 Redaksiyaya daxil olan və onun mövzularına uyğun olan bütün materialların ekspert qiymətləndirilməsi məqsədilə resenziyalaşdırılması həyata keçirilir. 

•  Bütün rəyçilər nəzərdən keçirilən materialların mövzuları üzrə tanınmış mütəxəssislərdir.

Əlyazmanın dərc edilməsi ilə bağlı yekun qərar baş redaktor və redaksiya üzvləri tərəfindən qəbul edilir.ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43-cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
email: ssu@ssu-scientificnews.edu.az
KEÇİDLƏR