Rəylər

 

• Bütün məqalələr jurnalın rəyçiləri bazasından aparıcı redaktor və ya redaksiya heyəti tərəfindən təyin edilən ən azı iki ekspert tərəfindən nəzərdən keçirilir.
• Redaksiyaya daxil olan bütün materialların ekspert qiymətləndirilməsi məqsədilə onlarin ikili kor resenziyalaşdırılması həyata keçirilir.
• Bütün rəyçilər nəzərdən keçirilən materialların mövzuları üzrə tanınmış mütəxəssislərdir.
• Əlyazmanın dərc edilməsi ilə bağlı yekun qərar baş redaktor və redaksiya üzvləri tərəfindən qəbul edilir.


ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43-cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
email: ssu@ssu-scientificnews.edu.az
KEÇİDLƏR