Dərcetmə şərtləri

  • Tədqiqat işində təqdim olunan məlumatlar orijinal olmalıdır.
  • Müəllif redaksiyaya verilmiş materialdan istifadə etmək üçün müəllif hüquqlarına malikdir.
  • Bu hüquqlar və bununla bağlı redaksiyaya qarşı iddia irəli sürüldüyü halda müəllif müstəqil şəkildə və öz hesabına bütün iddiaları həll etməyi öhdəsinə götürür.

 ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43-cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
email: ssu@ssu-scientificnews.edu.az
KEÇİDLƏR