Redaksiya siyasəti

Jurnalın redaksiya siyasəti elmi dövriliyin ənənəvi etik prinsiplərinə əsaslanır.

Jurnalın redaksiyası öz fəaliyyətində elmilik, obyektivlik, peşəkarlıq, qərəzsizlik prinsiplərini rəhbər tutur.

 

Jurnalın missiyası elmi informasiya mübadiləsi, akademik və ekspert-analitik profilli mütəxəssislərin fundamental və tətbiqi tədqiqatlarının nəticələri üçün açıq meydançanın yaradılmasından ibarətdir.

 

Məqalənin nəzərdən keçirilən elmi jurnalda dərc olunması müəlliflərin və onların işlədiyi müəssisələrin işinin keyfiyyətinin birbaşa əksidir. Məqalələrin resenziyası təqdim olunan tədqiqatların elmi istiqamətlərinin qorunub saxlanılmasına imkan verir. Buna görə də dərc prosesində iştirak edən bütün tərəflərin etik prinsiplərini nəzərə almaq vacibdir: müəllif, jurnal redaktoru, rəyçi, naşir.ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43-cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
email: ssu@ssu-scientificnews.edu.az
KEÇİDLƏR